Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rzeszów, 11-13 września 2008


DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO

© Probl Hig Epidemiol 2008, 89 (supl 1)


Sesja 1 – CHOROBY CYWILIZACYJNE3-46
Sesja 2 – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA47-66
Sesja 3 – MEDYCZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, VARIA67-86
Sesja 4 – SESJA MULTIMEDIALNA87-96
Sesja 5 – SESJA STUDENCKA97-103