Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Poznań, 9-11 września 2009


DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Między profilaktyką a medycyną kliniczną


© Probl Hig Epidemiol 2009, 90 (supl 1)


Sesja – Sesja plenarna3-6
Sesja – Zdrowie, zachowania zdrowotne, nierówności w zdrowiu7-10
Sesja – Problemy alkoholizmu i nikotynizmu11-14
Sesja – Styl życia15-18
Sesja – Żywność. Żywienie. Otyłość19-25
Sesja – Programy profilaktyczne26-26
Sesja – Jakość życia27-34
Sesja – Jakość snu35-36
Sesja – Wypadki komunikacyjne, u osób w wieku podeszłym37-39
Sesja – Zagrożenia środowiskowe40-42
Sesja – Zagrożenia zawodowe43-46
Sesja – Niepełnosprawność. Niezdolność do pracy. Orzecznictwo rentowe47-51
Sesja – Onkologia: profilaktyka, leczenie, opieka onkologiczna52-56
Sesja – Narządy zmysłów: profilaktyka, rehabilitacja57-60
Sesja – Pediatria społeczna61-64
Sesja – Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej65-69
Sesja – Problemy opieki w chorobach przewlekłych70-71
Sesja – Jakość usług. Satysfakcja pacjenta72-73
Sesja – Personel medyczny. Studia w uniwersytetach medycznych. Specjalizacje74-78
Sesja – Bioetyka i zagadnienia pokrewne79-81