ISSN 1895-4316
sobota, 11.07.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(3): 207-212pl

Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na ryzyko powstawania i progresji nowotworów


Anna Czekajło 1/, Anna Andrysiak 2/, Dorota Różańska 1/

1/ Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2/ Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie
Skoniugowany kwas linolowy (CLA - conjugated linoleic acid), to grupa izomerów pozycyjnych i geometrycznych kwasu linolowego. Głównym naturalnym źródłem CLA są produkty pochodzenia zwierzęcego: mleko i jego przetwory oraz mięso przeżuwaczy. Izomery należące do puli CLA różnią się pod względem pozycji i konfiguracji wiązań podwójnych. Najczęściej występującym w produktach naturalnych izomerem CLA jest cis-9,trans-11. W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ CLA na redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością. Od lat 90. XX w. pojawiają się także doniesienia na temat antynowotworowych właściwości CLA. Choroby nowotworowe stanowią coraz częstszą przyczynę śmierci, wyprzedzając w niektórych krajach śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Badania przeprowadzane w warunkach in vitro oraz z udziałem zwierząt doświadczalnych w znaczącej większości potwierdzają hamujący wpływ CLA zarówno na powstawanie, jak i wzrost masy nowotworowej. Niewiele było jednak prób z wykorzystaniem CLA pochodzącego z naturalnych źródeł. Wyniki badań przeprowadzonych z udziałem ludzi są niejednoznaczne, czego przyczyną może być niska podaż CLA z całodzienną racją pokarmową i trudności w oznaczeniu zawartości tego składnika w diecie. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu ustalenia, czy CLA znajdujący się w naturalnie występujących produktach spożywczych może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka rozwoju choroby nowotworowej u ludzi.

Słowa kluczowe:  skoniugowany kwas linolowy, nowotwór, dieta, terapia antynowotworowa