ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 297-307pl

Naturalne modyfikatory odpowiedzi immunologicznej


Ewelina Dymarska 1/, Alina Grochowalska 2/, Hanna Krauss 3/, Zuzanna Chęcińska-Maciejewska 3/

1/ Zakład Mikrobiologii i Biosyntezy, Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu
2/ Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
3/ Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Naturalne immunostymulatory stanowią liczną grupę produktów oraz preparatów pochodzenia roślinnego lub bakteryjnego, pobudzających układ immunologiczny. W literaturze ich wielokierunkowe działanie określane jest nazwą immunostymulatory, immunomodulatory lub modyfikatory odpowiedzi biologicznej. Obecnie badania naukowe skupiają się na dokładnym poznaniu mechanizmów ich działania oraz redukcji nielicznych objawów ubocznych. W pracy omówiono działanie: aloesu, aronii, bzu czarnego, czosnku, imbiru, malin, produktów pszczelich i zbożowych, cytrusów oraz probiotyków. Zwrócono uwagę na kierunki ich działania oraz potencjalne zastosowanie w terapii. Produkty te i wyizolowane z nich związki oprócz właściwości immunostymulujących działają przeciwzapalnie i antyseptycznie. Mogą one być wsparciem terapii konwencjonalnej.

Słowa kluczowe:  naturalne immunomodulatory, czosnek, aloes, imbir, maliny, produkty pszczele, produkty zbożowe