ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 308-317pl

Resweratrol jako związek chemoprewencyjny w terapii nowotworów


Martyna Zagórska-Dziok 1/, Dominika Furman-Toczek 1/, Marcin Kruszewski 1,2,3/, Lucyna Kapka-Skrzypczak 1,2/

1/ Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2/ Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
3/ Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Streszczenie
Badania populacyjne wskazują, iż obniżone ryzyko zachorowania na nowotwory powiązane jest z wysokim spożyciem warzyw i owoców. Chemoprewencja jest jedną z metod profilaktyki raka, w której zaleca się stosowanie naturalnych lub syntetycznych substancji w celu opóźnienia lub zakłócenia wszystkich trzech etapów nowotworzenia: promocji, inicjacji oraz progresji. Obecnie poszukuje się naturalnie występujących związków, które same bądź w połączeniu z chemioterapią mogłyby poprawić wyniki leczenia nowotworów.
Celem pracy było przedstawienie chemoprewencyjnych właściwości resweratrolu, który zyskał popularność głównie za sprawą tzw. paradoksu francuskiego. Liczne badania dowodzą, że polifenol ten ma szeroki zakres aktywności biologicznej w wielu chorobach o podłożu nowotworowym. Wpływa on m.in. na komórkowe szlaki sygnalizacyjne biorące udział w regulacji cyklu komórkowego i indukowaniu apoptozy; reguluje także białka zaangażowane w syntezę DNA oraz wpływa na aktywność czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w proliferację oraz odpowiedź na stres. Bez wątpienia resweratrol wykazuje ogromny potencjał, nie tylko w profilaktyce, ale także w leczeniu nowotworów.

Słowa kluczowe:  chemoprewencja, resweratrol, nowotwory