ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 318-327pl

Czy skiełkowane nasiona można zaklasyfikować do żywności funkcjonalnej?


Maria Drzewicka, Agata Zatoń, Katarzyna Sobczyk, Halina Grajeta

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie
Skiełkowane nasiona cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce. W pracy na podstawie piśmiennictwa przedstawiono wartość żywieniową kiełków w aspekcie ich pozytywnego wpływu na organizm. Wiele badań wykazuje, że kiełki w porównaniu do nasion, odznaczają się wyższą zawartością składników odżywczych, takich jak: wolne aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy oraz składniki mineralne. Kiełki są również lepszym niż nasiona źródłem antyoksydantów, takich jak: kwasy fenolowe i flawonoidy. Wielu naukowców badających wpływ procesu kiełkowania na zawartość tych związków zalicza kiełki do żywności funkcjonalnej, ale aby można je było uznać za żywność o takich właściwościach konieczne są niezależne badania naukowe z udziałem ludzi, które potwierdziłyby ich korzystne działanie prozdrowotne. Czasopisma naukowe publikują coraz więcej prac z wynikami takich badań.

Słowa kluczowe:  kiełki, wartość odżywcza, zmiany podczas kiełkowania, żywność funkcjonalna