ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 348-351pl

Ocena częstotliwości spożycia produktów spożywczych przez studentów zależnie od ich wiedzy żywieniowej


Jolanta Czarnocińska, Katarzyna Zaborowicz, Grzegorz Galiński, Paulina Kaźmierczak, Karolina Górska, Paweł Durczewski

Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Zachowania żywieniowe ludzi są wynikiem działania wielu czynników, a jednym z nich jest wiedza żywieniowa. Wydaje się, że wyższy poziom wiedzy żywieniowej sprzyja prawidłowemu żywieniu, które jest głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie oraz sprawność fizyczną i umysłową.
Cel. Ocena częstotliwości spożycia produktów spożywczych i potraw przez studentów w zależności od ich wiedzy żywieniowej.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono wśród 456 studentów, wykorzystując kwestionariusz QEB, umożliwiający ocenę częstotliwości spożycia produktów spożywczych i wiedzy żywieniowej respondentów. Użyto 6 kategorii częstotliwości spożycia, które skonwertowano na częstotliwość dzienną, zaś wiedzę żywieniową oceniono w oparciu o 26 stwierdzeń dotyczących żywności i żywienia, wobec których studenci mieli zdecydować o ich prawdziwości lub fałszu.
Wyniki. Wiedza żywieniowa w istotny sposób różnicowała częstotliwość spożycia owoców, warzyw, słodyczy, pieczywa razowego, konserw warzywnych i owocowych, potraw z nasion strączkowych oraz napojów gazowanych, alkoholowych i energetyzujących. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy żywieniowej zwiększała się częstotliwość spożycia owoców, warzyw i pieczywa razowego, a zmniejszała częstotliwość spożycia słodyczy oraz napojów gazowanych, alkoholowych i energetyzujących.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że wyższy poziom wiedzy żywieniowej sprzyja prozdrowotnym zachowaniom żywieniowym wśród studentów.

Słowa kluczowe:  częstotliwość spożycia, produkty spożywcze, studenci, wiedza żywieniowa