ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 352-356pl

Zachowania żywieniowe kobiet podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną w krakowskich i wiedeńskich klubach fitness


Maria Gacek

Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zachowania prozdrowotne, w tym rekreacyjna aktywność fizyczna i racjonalne żywienie, stanowią kluczowe determinanty zdrowia.
Cel. Ocena zachowań żywieniowych aktywnych fizycznie młodych kobiet z populacji austriackiej (wiedeńskiej) i polskiej (krakowskiej).
Materiały i metody. Badania przeprowadzono w grupie 200 kobiet (25-45 lat) (100 z Krakowa i 100 z Wiednia) regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, uczęszczających na zajęcia do klubów fitness. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz zachowań żywieniowych, dotyczący liczby i regularności posiłków oraz częstości spożywania wybranych produktów.
Wyniki. Badania wykazały, że Polki istotnie częściej spożywały większą liczbę posiłków, a Austriaczki częściej spożywały kolację na więcej niż 2 godziny przed snem (p<0,001). Austriaczki również częściej spożywały produkty rekomendowane, w tym pełnoziarniste produkty zbożowe (p<0,001), warzywa (p<0,01), mleko i przetwory mleczne (p<0,05), ryby i przetwory rybne (p<0,01) oraz oleje i orzechy (p<0,001) niż Polki. Zarazem spośród produktów przeciwwskazanych, Polki istotnie częściej spożywały słodycze i wyroby cukiernicze (p<0,01), a Austriaczki istotnie częściej produkty typu fast food (p<0,001).
Wnioski. Wykazano zróżnicowanie niektórych zachowań żywieniowych aktywnych fizycznie kobiet, ze wskazaniem na bardziej racjonalne wybory kobiet z grupy austriackiej (wiedeńskiej) niż polskiej (krakowskiej).

Słowa kluczowe:  zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, fitness, kobiety