ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 357-362pl

Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz powody motywujące do niepalenia wśród przyszłych lekarzy dentystów i lekarzy medycyny


Małgorzata Suwała 1/, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk 2/

1/ Zakład Patologii Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2/ Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Lekarze medycyny, jak i lekarze dentyści, powinni być przykładem abstynencji tytoniowej dla pacjentów. Ich postawy i zachowania mają bardzo istotny wpływ na gotowość do udzielania porad antytytoniowych i ich skuteczność. Z tych powodów palenie tytoniu w środowisku studentów kierunków medycznych oraz lekarzy jest przedmiotem badań od wielu lat.
Cel. Określenie rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród studentów V roku Stomatologii oraz VI r. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także poznanie najważniejszych powodów skłaniających niepalących studentów do utrzymania tej postawy, a palących - do zaprzestania palenia.
Materiały i metody. Badaniem objęto 200 studentów medycyny i 78 studentów i stomatologii. Badanie przeprowadzono w roku akademickim 2013/2014 metodą sondażu diagnostycznego, do którego wykorzystano technikę ankietową. Badawczym narzędziem był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród przyszłych lekarzy medycyny wynosiło 24,5%, a przyszłych lekarzy dentystów 26,9%. Powodem najsilniej motywujących badanych do niepalenia (niezależnie od kierunku studiów) była ochrona własnego zdrowia.
Wnioski. W edukacji przyszłych lekarzy należy położyć większy nacisk na kształtowanie właściwych postaw i zachowań dotyczących palenia tytoniu.

Słowa kluczowe:  palenie tytoniu, studenci medycyny, studenci stomatologii, zaprzestanie palenia