ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 363-370pl

Występowanie krętków Borrelia spp. w kleszczach Ixodes ricinus z terenów endemicznych województwa kujawsko-pomorskiego


Jerzy Kasprzak 1/, Aleksandra Brochocka 1/, Aneta Klimberg 2/

1/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
2/ Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Kleszcze stanowią zagrożenie dla ludzi, jak i dla zwierząt. Oprócz mechanicznego i chemicznego oddziaływania na organizm żywiciela, są one szczególnie niebezpieczne ze względu na przenoszone patogeny. Zainfekowane osobniki podczas wysysania krwi przenoszą m.in. wirusy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (KZM - kleszczowego zapalenia mózgu), a także bakterie wywołujące boreliozę.
Cel. Ocena stopnia zakażenia kleszczy krętkami Borrelia spp. z terenów endemicznych woj. kujawsko-pomorskiego.
Materiał i metody. Odłowione metodą flagowania kleszcze, poddano badaniu na obecność DNA Borrelia metodą łańcuchowej reakcji polimerazy Real-Time PCR w obecności starterów komplementarnych do fragmentów genomu Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii i Borrelia afzelii.
Wyniki i wnioski. Łącznie odłowiono 415 kleszczy. W zbiorze dominowały nimfy (74,2%). Krętki Borrelia stwierdzono u 52 osobników. W analizowanym materiale genetycznym oznaczono 3 genogatunki krętków Borrelia: dominowała B. afzelii - 75,0%, B. burgdorferi sensu stricto stwierdzono w 15,4% zakażonych osobnikach oraz B. garinii - 9,6%.

Słowa kluczowe:  Ixodes ricinus, Borrelia spp., borelioza