ISSN 1895-4316
piątek, 01.07.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2017, 98(4): 387-392pl

Stan odżywienia i zachowania żywieniowe pracowników biurowych poznańskich korporacji - badania pilotażowe


Agnieszka Ciepłowska, Katarzyna Waszkowiak, Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Dominik Kmiecik, Joanna Kobus-Cisowska

Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Obecnie rośnie liczba stanowisk pracy o charakterze biurowej. Taki rodzaj pracy jest często związany z różnymi schorzeniami pracowników wynikającymi z wymuszonej nieprawidłowej postawy ciała, stresu, czy nieprawidłowych zwyczajów żywieniowych.
Cel. Analiza zachowań żywieniowych oraz ocena składu ciała pracowników biurowych pracujących w poznańskich korporacjach. Ponadto ustalenie rodzaju dolegliwości zdrowotnych występujących wśród tych pracowników wynikających z charakteru pracy oraz typu działań prozdrowotnych prowadzonych przez poznańskie korporacje.
Materiały i metody. Badaniami objęto 100 osób w wieku 20-45 lat wykonujących pracę biurową w dużych firmach (powyżej 100 pracowników) zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego. Wykonano analizę składu ciała metodą bioimpedancji przy użyciu analizatora Tanita BC1000. Ponadto przeprowadzono ankietę bezpośrednią z użyciem zmodyfikowanej wersji kwestionariusza KomPAN, która pozwoliła na określenie zachowań żywieniowych grupy docelowej oraz aspektów związanych z wykonywaną przez nich pracą biurową.
Wyniki. U 25% badanych pracowników biurowych korporacji wykazano nadwagę lub otyłość. 28% osób deklarowało spożywanie 5 posiłków, a 37% spożywanie tylko 2-3 posiłków. 95% badanych wskazało, że podjada między posiłkami. Tylko 27% respondentów przestrzegało stałych pór spożycia wszystkich posiłków. Aż 82% badanych zgłosiło problemy zdrowotne powiązane z charakterem wykonywanej pracy, przy czym pracownicy o dłuższym stażu znacznie częściej zgłaszali bóle kręgosłupa i głowy. Uczestnicy badań wskazywali na różne działania prozdrowotne podejmowane przez pracodawców, obejmujące promowanie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej po pracy.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych wśród badanej grupy pracowników biurowych korporacji, które w połączeniu z siedzącym charakterem wykonywanej pracy mogą prowadzić do nadwagi i otyłości, obserwowanej u jednej czwartej respondentów. Sugerują one również wpływ pracy biurowej na dolegliwości zdrowotne deklarowane przez badanych pracowników, szczególnie osoby o dłuższym stażu pracy.

Słowa kluczowe:  pracownicy biurowi, stan odżywienia, zachowania żywieniowe, impedancja bioelektryczna, problemy zdrowotne