ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 211-216pl

Potencjał antyoksydacyjny śliny jako wyznacznik zachowań zdrowotnych


Anna Gawron-Skarbek

Katedra Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Propozycja badania diagnostycznego z użyciem pobranej w sposób nieinwazyjny i bezbolesny próbki śliny, wydaje się być atrakcyjną alternatywą dla badania osocza krwi. Ślina stanowi pierwszą linię obrony antyoksydacyjnej przeciwko stresowi oksydacyjnemu. Całkowita zdolność antyoksydacyjna śliny i osocza jest zdominowana przez obecność kwasu moczowego, który działa jako antyoksydant, ale także jako czynnik ryzyka chorób zapalnych. Zmiany w poziomie obrony antyoksydacyjnej śliny mogą mieć związek z odżywianiem się, paleniem papierosów, aktywnością ruchową czy poziomem higieny jamy ustnej.
Celem pracy jest określenie użyteczności śliny jako nośnika informacji na temat poziomu wybranych markerów potencjału antyoksydacyjnego osocza oraz jako predykatora realizacji danych zachowań zdrowotnych. Wyniki poszczególnych prac nie wskazują jednoznacznie, ale też nie wykluczają użyteczności śliny do oceny zdolności antyoksydacyjnych osocza, zwłaszcza stężenia kwasu moczowego.

Słowa kluczowe:  ślina, całkowita zdolność antyoksydacyjna, zachowania zdrowotne, kwas moczowy, enzymy antyoksydacyjne