ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 238-244pl

Aktinidia chińska jako źródło prozdrowotnych antyoksydantów


Joanna Zielonka-Brzezicka 1/, Anna Nowak 1/, Adam Klimowicz 1/, Daria Wira 2/, Karolina Grzesiak 2/, Ewelina Rędzikowska 2/, Daria Wysocka 2/, Laura Synowiec 2/, Barbara Ptak 2/, Joanna Bilska 2/

1/ Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2/ Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Jednym z warunków utrzymania dobrego zdrowia jest właściwe odżywianie. Już niewielkie modyfikacje w diecie, obejmujące np. wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców, mogą zmniejszać ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych. Owoce i warzywa są cennym źródłem substancji czynnych wykazujących wielokierunkową aktywność biologiczną, w tym także potencjał antyoksydacyjny. Jednym ze znanych i łatwo dostępnych owoców, charakteryzujących się zawartością witamin, karotenoidów i polifenoli - przeciwutleniaczy będących wartościowymi składnikami diety - jest kiwi.
Cel. Porównanie aktywności przeciwutleniającej alkoholowych ekstraktów z poszczególnych części aktinidii chińskiej przy zastosowaniu trzech metod oznaczania badanych właściwości.
Materiały i metody. Materiał badawczy stanowiły owoce aktinidii chińskiej, w tym wyodrębnione z nich miąższ, skórka i pestki, które poddano ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami w 70% i 96% (v/v) etanolu oraz stężonym metanolu. Zdolność przeciwutleniającą sporządzonych ekstraktów oceniono metodami DPPH, FRAP i Folin-Ciocalteu´a.
Wyniki. Wszystkie ekstrakty wykazywały aktywność antyoksydacyjną, jednak w przypadku każdej z użytych metod, najwyższymi właściwościami charakteryzował się ekstrakt ze skórki aktinidii sporządzony w 70% (v/v) etanolu. Niższe wartości uzyskano dla wyciągów z miąższu i nasion kiwi, przy czym różniły się one w zależności od zastosowanej metody oceny potencjału przeciwutleniającego.
Wnioski. Owoce aktinidii chińskiej wraz ze skórką mogą stanowić cenne źródło substancji odżywczych o działaniu przeciwrodnikowym, przydatnych w eliminowaniu negatywnych skutków stresu oksydacyjnego.

Słowa kluczowe:  kiwi, DPPH, FRAP, metoda Folin-Ciocalteu´a, antyoksydanty