ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 245-251pl

Wpływ rozpuszczalnika na właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.)


Anna Nowak 1/, Anna Maciejewska 2/, Wiktoria Duchnik 1/, Katarzyna Florkowska 1/, Adam Klimowicz 1/

1/ Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2/ absolwentka Kosmetologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zielona herbata (Camellia sinensis L.) jest jednym z najbardziej popularnych napojów spożywanych na świecie. Znalazła ona zastosowanie jako źródło antyoksydantów, chroniących m.in. przed chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworowymi oraz chorobami neurodegeneracyjnymi (m.in. Parkinsona i Alzheimera). Cechuje się również działaniem przeciwcukrzycowym, przeciwstarzeniowym oraz przeciwzapalnym.
Cel. Ocena aktywności antyoksydacyjnej alkoholowych i wodnych ekstraktów z suchych liści zielonej herbaty.
Materiały i metody. Surowiec roślinny stanowiły suszone liście zielonej herbaty, zakupione w lokalnym hipermarkecie. Aktywność antyoksydacyjna była oceniana przy użyciu metod DPPH, ABTS, FRAP oraz Folina-Ciocalteu, za pomocą której oznaczono ogólną zawartość polifenoli. Ekstrakty do analiz były poddawane działaniu ultradźwięków przez 15, 30, 60 min. Jako rozpuszczalnik zastosowano 70% (v/v) i 96% (v/v) etanol, a także 70% (v/v) i 99,5% (v/v) metanol oraz wodę. Zbadano również działanie przeciwutleniające i ogólną zawartość polifenoli w naparach, przygotowanych przez 5, 15 lub 30 min w temp. 80 i 100°C.
Wyniki. Najwyższą aktywność antyoksydacyjną, mierzoną metodą DPPH, zaobserwowano w ekstraktach przygotowanych w stężonym metanolu, w czasie 30 min. W przypadku metody ABTS, najwyższą aktywnością przeciwutleniającą charakteryzowały się badane próby w 70% (v/v) metanolu ekstrahowane przez 60 min. Natomiast najbardziej wartościowe, mierzone metodą FRAP, okazały się napary sporządzone w wyniku parzenia przez 30 min w temp. 80°C. Najwyższą ogólną zawartość polifenoli zaobserwowano w wyciągach wodnych ekstrahowanych przy użyciu łaźni ultradźwiękowej przez 60 min.
Wnioski. Ekstrakty z suchych liści zielonej herbaty charakteryzują się wysoką aktywnością antyoksydacyjną, co sugeruje możliwość wykorzystania tych roślin jako surowców w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Słowa kluczowe:  zielona herbata, aktywność antyoksydacyjna, wyciągi roślinne