ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 284-288pl

Ocena postaw i zachowań żywieniowych wybranej grupy wegan i wegetarian


Anna Platta, Tomasz Pukszta

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski w Gdyni

Streszczenie
Wprowadzenie. Postawy względem żywności są jednym z ważniejszych czynników psychologicznych, mającym wpływ na zachowania i wybór żywności przez konsumentów. Postawa w stosunku do produktu wpływa na intencję do zachowania (zakupu czy chęci spróbowania), która przekłada się na zachowanie, czyli spożycie. Nabyte doświadczenia wpływają z kolei na postawę, która może być pozytywna lub negatywna.
Cel. Ocena postaw wegan i wegetarian względem żywności nowej i nieznanej oraz znajomości i stopnia akceptacji 20 prezentowanych w badaniu produktów bezmięsnych.
Materiały i metody. Badanie przeprowadzono w grupie wegan i wegetarian będących klientami baru wegetariańskiego Bioway w Gdyni. Badania przeprowadzono metodą sondażu pomiarowego, techniką wywiadu bezpośredniego. Dobór grupy był celowy. Respondentami były osoby w wieku 15-65 lat (41% osób <25 r.ż. i 59% osób ≥25 lat), w większości wykształcone (59% ankietowanych zadeklarowało wykształcenie wyższe). Ocenę postaw względem żywności nowej i nieznanej przeprowadzono za pomocą Food Neophobia Scale. Ocenę znajomości i stopnia akceptacji przez respondentów 20 wskazanych w badaniu produktów bezmięsnych przeprowadzono za pomocą Food Attitude Survey (FAS-R).
Wyniki. Poziom neofobii żywieniowej osób z wykształceniem wyższym był nieco niższy w porównaniu do poziomu charakteryzującego respondentów z wykształceniem podstawowym, zasadniczym i średnim. Jednakże obie te grupy charakteryzowały się postawą obojętną wobec żywności nowej i nieznanej. Wegetarianie i weganie nie znali (ok. 50% ogółu badanych) prezentowanych w badaniu 17 z 20 produktów bezmięsnych.
Wnioski. Badana grupa wegetarian i wegan charakteryzowała się niskim poziomem neofobii żywieniowej oraz w większości pozytywną postawą względem produktów, których wcześniej nie znała i nie spożywała.

Słowa kluczowe:  postawy względem żywności, neofobia żywieniowa, zachowania żywieniowe, akceptacja żywności, weganie i wegetarianie