ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 310-317pl

Wpływ rtęci na układ odpornościowy


Piotr Sura 1/, Paulina Kowalczyk 2/, Dominika Biała 2/, Katarzyna Marcińska 2/, Dorota Woźniak 2/, Barbara Macura 1/, Sylwia Motyl 3/, Marian Szczepanik 2/

1/ Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2/ Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3/ Katedra Ortodoncji, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie
Rtęć wykazuje wysoką toksyczność dla ludzkiego zdrowia, szczególnie groźna jest dla rozwoju embrionalnego. Występuje w różnych formach: nieorganicznej (np. chlorek rtęci) i organicznej (np. metylo- i etylortęć). Wszystkie formy wykazują różną toksyczność i różny wpływ na zdrowie. Niniejsza praca zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy na temat wpływu rtęci na układ immunologiczny u zwierząt i ludzi. Wiele danych sugeruje, że rtęć może mieć zarówno działanie immunosupresyjne, jak i immunostymulujące na układ odpornościowy. Badania na zwierzętach wykazały, że rtęć może wpływać na funkcję limfocytów T i produkcję cytokin, zaburzać proces fagocytozy oraz wpływać na produkcję przeciwciał. Istnieją doniesienia mówiące, że ekspozycja na rtęć może sprzyjać rozwojowi chorób autoimmunizacyjnych u genetycznie predysponowanych szczepów zwierząt.

Słowa kluczowe:  układ odpornościowy, rtęć, immunosupresja, immunostymulacja, autoimmunizacja