ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 336-343pl

Aktywność antyoksydacyjna alkoholowych ekstraktów męczennicy jadalnej (Passiflora edulis Sims.) i hurmy wschodniej (Diospyros kaki L.)


Anna Nowak 1/, Joanna Zielonka-Brzezicka 1/, Adam Klimowicz 1/, Daria Wira 1/, Daria Wysocka 2/, Karolina Grzesiak 2/, Ewelina Rędzikowska 2/

1/ Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2/ Absolwentka Kosmetologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Stres oksydacyjny spowodowany brakiem równowagi reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species - ROS), jest ważną przyczyną większości chorób cywilizacyjnych. Owoce hurmy wschodniej (Diospyros kaki L.) oraz męczennicy jadalnej (Passiflora edulis Sims.) zawierają związki mineralne oraz witaminy i polifenole, należące do naturalnych antyoksydantów.
Cel. Określenie aktywności antyoksydacyjnej oraz ogólnej zawartości polifenoli ekstraktów ze skórki i miąższu, pozyskanego z męczennicy jadalnej oraz hurmy wschodniej.
Materiały i metody. Aktywność antyoksydacyjną oznaczano technikami DPPH i FRAP, natomiast ogólną zawartość polifenoli metodą Folin-Ciocalteu´a. Zastosowano następujące rozpuszczalniki: 70% (v/v) i 96% (v/v) etanol oraz 99,8% (v/v) metanol. Wyciągi były przygotowywane z wykorzystaniem łaźni ultradźwiękowej w czasie 15, 30 i 60 min.
Wyniki. Działanie przeciwutleniające owoców męczennicy jadalnej, mierzone metodą DPPH, mieściło się w granicach od 0,36±0,13 do 1,90±0,03 mg troloksu/g surowca, natomiast hurmy wschodniej od 0,47±0,03 do 1,99±0,05 mg troloksu/g surowca. W przypadku metody FRAP, aktywność antyoksydacyjna wahała się od 1,07±0,01 do 5,85±0,22 mg FeSO4/g surowca (owoce męczennicy) oraz od 1,10±0,20 do 3,26±0,16 mg FeSO4/g surowca (owoce hurmy). Najwyższą ogólną zawartością polifenoli charakteryzował się miąższ męczennicy, ekstrahowany w 96% (v/v) alkoholu etylowym w czasie 60 min (2,58±0,05 mg kwasu galusowego/g surowca).
Wnioski. Wyciągi alkoholowe z analizowanych owoców charakteryzowały się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, co sugeruje możliwość ich wykorzystania, jako cennego źródła przeciwutleniaczy.

Słowa kluczowe:  owoce egzotyczne, aktywność antyoksydacyjna, ogólna zawartość polifenoli, ekstrakty alkoholowe, hurma wschodnia (Diospyros kaki L.), męczennica jadalna (Passiflora edulis Sims.)