ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 344-350pl

Ocena wiedzy licealistów i studentów na temat wpływu kawy na stan zdrowia dorosłego


Jadwiga Kryczyk-Kozioł 1/, Aneta Kaczor 2/, Gabriela Domaradzka 2/, Sławomir Łudzik 2/, Joanna Chłopicka 1/, Paweł Zagrodzki 1/

1/ Zakład Bromatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2/ Koło Bromatologiczne przy Zakładzie Bromatologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Kawa należy do najpopularniejszych napojów. W najnowszej literaturze pojawia się coraz więcej dowodów świadczących o jej prozdrowotnych właściwościach. Została uwzględniona w aktualnie obowiązującej Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dorosłego Człowieka w Polsce.
Cel. Ocena wiedzy wśród licealistów i studentów na temat wpływu kawy na stan zdrowia dorosłego człowieka.
Materiały i metody. Badania o charakterze ankietowym zostały przeprowadzone w grupie 212 respondentów: 60 uczniów jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących oraz 152 studentów kierunku farmacja Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Wyniki. Zdaniem większości ankietowanych (56%) kawa jest zalecanym produktem spożywczym dla dorosłego człowieka w ilości 1-2 filiżanek/dobę; 70% respondentów poleciłoby picie kawy, ale jednocześnie 63% uważało, że spożywane kawy może stanowić przyczynę chorób, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego. W grupie osób badanych, uważających, że kawa może mieć dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka, choroby neurodegeneracyjne lub nowotwory były wymieniane najczęściej jako te, względem których kawa wykazuje szczególnie ochronne działanie.
Wnioski. Wiedza na temat wpływu kawy na stan zdrowia dorosłego człowieka w grupie badanych licealistów i studentów farmacji nie była ani wystarczająca, ani spójna. Studenci 4 roku prezentowali najlepszą znajomość tego zagadnienia.

Słowa kluczowe:  kawa, wpływ na zdrowie, wiedza, licealiści, studenci