ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 351-357pl

Porównanie poziomu wiedzy i świadomości osób na diecie bezglutenowej i niestosujących diety bezglutenowej


Maria Sielicka 1/, Sylwia Sady 2/, Joanna Brzezińska 3/

1/ Katedra Towaroznawstwa Żywności, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2/ Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3/ Studenckie Koło Naukowe Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Wprowadzenie. Podstawą stosowania diety bezglutenowej jest posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu składników i produktów wolnych od glutenu.
Cel. Porównanie poziomu wiedzy i świadomości osób stosujących i niestosujących dietę bezglutenową w zakresie glutenu, jego obecności w zbożach i wybranych produktach spożywczych oraz celiakii. Określenie wpływu okresu stosowania diety na wybrane zagadnienia związane z przestrzeganiem diety bezglutenowej.
Materiały i metody. Badaniami z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety objęto grupę 600 respondentów, w której 50% znajdowało się na diecie bezglutenowej ze względów zdrowotnych, a pozostałe osoby nie stosowały diety bezglutenowej.
Wyniki. Większość respondentów stosujących (95,0%) i niestosujących (80,3%) dietę bezglutenową prawidłowo wskazała, że gluten jest frakcją białka roślinnego. Jedynie 44,3% i 51,3% osób na diecie wiedziała, że szarłat i teff są wolne od glutenu. Prawidłowego wskazania obecności glutenu jednocześnie w 10 produktach dokonało tylko 6,2% ankietowanych. Wysokie ceny produktów bezglutenowych oraz spożywanie posiłków poza domem stanowiło największy problem w przestrzeganiu diety.
Wnioski. Badani na diecie bezglutenowej wykazali istotnie wyższy poziom wiedzy w zakresie właściwości glutenu i jego obecności w zbożach oraz celiakii, jej objawów i sposobu leczenia niż osoby niestosujące diety. Stwierdzono zróżnicowany poziom wiedzy ankietowanych w zakresie występowania glutenu w wybranych produktach spożywczych. Okres stosowania diety w niewielkim stopniu wpłynął na poziom wiedzy oraz postrzegane problemy wynikające z przestrzegania diety.

Słowa kluczowe:  gluten, dieta bezglutenowa, celiakia, świadomość konsumentów