ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 364-373pl

Aktywność fizyczna oraz zachowania zdrowotne studentów


Ewa Jankowska 1/, Elżbieta Krajewska-Kułak 2/, Joanna Fiłon 2/

1/ Absolwent Kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna wywiera ogromny wpływ na organizm człowieka, oddziałując na każdy jego układ.
Cel. Ocena aktywności fizycznej i zachowań zdrowotnych studentów fizjoterapii z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) i prawa z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB)
Materiały i metody. Badania przeprowadzono w grupach po 100 studentów z UMB i UwB z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego, Kwestionariusza Celów Aktywności Fizycznej i Inwentarza Zachowań Zdrowotnych.
Wyniki. 73% studentów UMB oraz 49% z UwB uznawało się za osoby aktywne fizycznie i najczęściej ćwiczyli 3 razy w tygodniu (38% na UMB oraz 28% na UwB). O tym, iż brak aktywności może prowadzić do chorób wiedziało 96% studentów UMB i 85% z UwB. O swoje zdrowie dbało 81% osób z UMB i 65% z UwB. Stwierdzono istotnie różnice pomiędzy kierunkiem studiów w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych. Wykazano istotną zależność pomiędzy kierunkiem studiów, a uczestniczeniem w zajęciach fitness, gimnastyki i Nordic walking (p<0,05). Studenci UMB uzyskali wyższy średni wynik w ilości czasu regularnie przeznaczanego na aktywność fizyczną.
Wnioski. Studenci fizjoterapii, w porównaniu do studentów prawa, prezentowali lepsze wyniki zachowań zdrowotnych i byli bardziej aktywni fizycznie. Wykazano istotnie różnice pomiędzy kierunkiem studiów, na korzyść studentów fizjoterapii, w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych; nie stwierdzono różnic w celach uprawiania aktywności fizycznej, wartości motywacyjnej, organizacji czasu, wytrwałości w działaniu oraz konflikcie motywacyjnym.

Słowa kluczowe:  aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne, studenci fizjoterapii, studenci prawa