ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 1-9pl

Grypa psów i kotów i jej znaczenie dla zdrowia publicznego na postawie doświadczeń USA


Anna Świątecka 1/, Leszek Markuszewski 2,3/, Aneta Klimberg 4/, Izabela Kucharska 5/

1/ Animal Hospital, Fairfax, VA, USA
2/ Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
3/ Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w Warszawie
4/ Katedra Higieny i Epidemiologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski
5/ Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Streszczenie
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną. Wywołują ją wirusy grypy, które cechują się dużą zmiennością i są zdolne do powodowania dużych epidemii oraz pandemii. W populacji ludzkiej potwierdzono możliwość zakażenia trzema typami wirusów grypy - A, B i C, z tym, że wirusy grypy typu B występują wyłącznie u ludzi. Zakażenie wirusem grypy typu D stwierdzano dotychczas wyłącznie u bydła. Szczególną uwagę w artykule poświęcono wirusom grypy krążącym w populacji zwierząt przebywających blisko ludzi - psów i kotów. W przeciwieństwie do grypy sezonowej u ludzi, wirusy grypy psów i kotów krążą przez cały rok. Niezbędne jest monitorowanie zmian, którym ulegają wirusy grypy zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Zidentyfikowanie wirusa u gatunku, u którego wcześniej nie był stwierdzany (np. wirusa grypy ptaków u kota) powinno zawsze podlegać szczególnej analizie, gdyż może to wskazywać na zmiany, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe:  grypa, wirusy grypy, psy, koty, zmienność antygenowa, zagrożenie dla zdrowia, zdrowie publiczne