ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 10-17pl

Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z pracy


Arkadiusz M. Jasiński, Romuald Derbis

Zakład Psychologii Ogólnej i Pracy, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza badań empirycznych na temat środowiskowych i osobowościowych uwarunkowań satysfakcji z pracy.
Satysfakcja z pracy może być rozumiana, jako postawa wobec pracy wyrażająca się na płaszczyźnie emocjonalnej i poznawczej. Wyniki badań wskazują, że poziom satysfakcji z pracy może być kształtowany m.in. przez poziom wynagrodzenia, percepcję atrakcyjności pracy, ogólną ocenę pracy, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, poziom stresu w pracy, wiek, zakres dopasowania osoba-organizacja, płeć, występowanie konfliktu ról praca-rodzina, rodzina-praca, stanowisko. Wyniki większości badań wskazują, że wyższy poziom satysfakcji z pracy jest korzystnym psychologicznie zasobem pracownika.
Wysoka satysfakcja przekłada się często na sukces organizacji oraz inne zmienne związane z funkcjonowaniem w pracy. Ustalono, że czynnikami sprzyjającymi wysokiej satysfakcji z pracy są zaangażowanie w pracę, poznawcza ocena pracy jako stabilnej, dobrze płatnej, zaspokajającej potrzeby pracownika oraz dającej poczucie realizowania swoich wartości.

Słowa kluczowe:  satysfakcja z pracy, środowisko pracy, zasoby osobowe, dopasowanie człowiek-organizacja