ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 18-22pl

Wypalenie zawodowe wśród grupy pracowników ochrony osób i mienia


Agata Madej 1/, Marta Makara-Studzińska 2/

1/ Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny w Biłgoraju
2/ Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie
Wśród zagrożeń zdrowia pracowników wymienia się m.in. zagrożenia o charakterze psychospołecznym. Stresogenne warunki panujące w pracy oraz pojawiające się zjawiska patologiczne takie, jak np. mobbing lub pracoholizm - generują u pracownika psychologiczne koszty. Skutkuje to obniżeniem poziomu wykonywanej pracy oraz spadkiem jej wydajności. Wykonywanie różnego rodzaju zawodów wiąże się z ryzykiem narażenia na stres. Stałe zagrożenie zdrowia oraz życia stanowią nieodzowną część pracy pracowników ochrony osób i mienia. Narażeni są oni na duże obciążenie emocjonalne, które długotrwające może prowadzić do wystąpienia objawów wypalenia zawodowego, będącego przedmiotem niniejszego artykułu. W tym celu dokonano analizy artykułów polskich oraz zagranicznych.

Słowa kluczowe:  psychologia pracy, mobbing, pracoholizm, wypalenie zawodowe, pracownik ochrony osób i mienia, radzenie sobie ze stresem