ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 23-29pl

Model żywienia wojskowego personelu latającego 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie


Katarzyna Łazarczyk 1/, Roman Łakomy 2/, Jerzy Bertrandt 2/

1/ 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
2/ Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Streszczenie
21. Baza Lotnictwa Taktycznego (BLT) w Świdwinie jest jednostką przeznaczoną do planowania, organizowania i realizacji lotniczych zadań bojowych. Jest jedyną w Polsce jednostką lotniczą eksploatującą samoloty myśliwsko-bombowe Su-22, które realizują zadania na rzecz wszystkich rodzajów sił zbrojnych, jako maszyna uderzeniowa i rozpoznawcza.
Model żywienia personelu latającego w 21. BLT jest realizowany według normy wyżywienia 040 oraz jej wersji 041, w której uwzględnione są niskokaloryczne posiłki zawierające elementy diety niskocholesterolowej i niskotłuszczowej. Jadłospis uwzględnia potrawy lekkostrawne i gotowane, gdyż w Bazie nie ma możliwości sporządzania posiłków w ramach indywidualnych, zalecanych przez lekarza diet. Stąd też piloci mają możliwość wyboru spożywanych posiłków z uwzględnieniem wartości energetycznej potraw, w ramach dwóch wersji jadłospisu - normalnej i lekkostrawnej. W oparciu o obowiązujące w Siłach Zbrojnych RP akty prawne w zakresie żywienia oraz analizę planowania i realizacji wyżywienia personelu latającego 21. BLT dokonano oceny modelu żywienia. Stwierdzono, że personel latający 21. BLT żywiony jest prawidłowo, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, a posiłki przygotowywane są z zachowaniem przepisów higienicznych dotyczących bloków żywnościowych. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano opracowanie norm na energię i poszczególne składniki odżywcze, które będą oparte o wartości wydatku energetycznego personelu latającego, związanego z procesem szkolenia wojskowego i charakterem pełnionej służby oraz typem jednostki wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia wojskowego personelu latającego ze wskazaniami dietetycznymi.

Słowa kluczowe:  żywienie, normy wyżywienia, wojskowy personel latający, 21. Baza Lotnictwa Taktycznego