ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 30-35pl

Analiza przypadków boreliozy zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.


Jerzy Kasprzak 1/, Aleksandra Brochocka 1/, Aneta Klimberg 2/

1/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
2/ Katedra Higieny i Epidemiologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie
Wprowadzenie. Borelioza, to najczęściej występująca w Polsce choroba przenoszona przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są krętki z rodzaju Borrelia. Jest to choroba przewlekła o złożonej patogenezie, a jej obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany, zależny od postaci i zaawansowania zmian wielonarządowych.
Cel. Analiza przypadków boreliozy z Lyme, notowanych w 2018 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w porównaniu z ubiegłymi latami, z uwzględnieniem terenu narażenia, miejsca zgłoszenia oraz klasyfikacji przypadków i postaci choroby.
Materiał i metody. Analizie poddano dokumentację epidemiologiczną przypadków zachorowań na boreliozę z Lyme zgłoszonych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. kujawsko-pomorskiego w 2018 r.
Wyniki. W 2018 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego odnotowano spadek zachorowań na boreliozę. Ogółem zarejestrowano 368 przypadków. Zapadalność na terenie woj. wyniosła 17,69/100 tys. mieszkańców.
Wnioski. Pomimo spadku liczby rejestrowanych przypadków na terenie analizowanego województwa, tendencja wzrostowa zachorowań na boreliozę w kraju sprawia, że nie należy lekceważyć żadnego przypadku kontaktu z kleszczem oraz żadnego z niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie krętkami Borrelia.

Słowa kluczowe:  borelioza z Lyme, kleszcze, województwo kujawsko-pomorskie