ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 50-55pl

Otyłość starszych mieszkańców Krakowa - przyczyny i skala problemu


Izabela Zbrońska

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. AF. Modrzewskiego

Streszczenie
Wprowadzenie. Dopiero w 1999 r. otyłość została zakwalifikowana w rejestrze chorób, jako przewlekła choroba o skomplikowanej, wieloczynnikowej etiologii. Wraz z nadmiarem tkanki tłuszczowej i czasem trwania otyłości nasilają się patologie i dysfunkcje wszystkich układów i narządów.
Cel. Analiza skali problemu otyłości wśród seniorów oraz przyczyn prowadzących do powstawania tego problemu.
Materiały i metody. W analizie wykorzystano wyniki badań prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej w grupie 720 pacjentów KCRiO. Średnia wieku badanych wynosiła 66,81±4,16 lat. Do analizy składu ciała badanych wykorzystano analizator BIA TANITA, co pozwoliło na ustalenie m.in. takich wartości, jak: masa ciała, BMI, FAT, zawartość masy mięśniowej, zawartość wody w organizmie, wskaźnik budowy ciała, WHR i wiek metaboliczny. W ustaleniu przyczyn otyłości pomocne były wyniki badań z kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, badającego aktywność ruchową oraz sposób odżywiania pacjentów.
Wyniki. Średnia masa ciała badanych seniorów wynosiła 76,17±17,31 kg, zaś średnie BMI - 25,39±4,65 kg/m2. W badanej grupie 26,9% charakteryzowało się nadwagą a 23,1% otyłością, przy czym w 48,9% była to otyłość brzuszna, a w 51,1% pośladkowo-udowa. Zwiększoną zwartość tkanki tłuszczowej (>32%) stwierdzono u 49,4% badanych.
Wnioski. Wśród osób w wieku senioralnym stwierdzono znaczną skalę problemu otyłości - około połowa badanych miała zbyt wysokie BMI. Za taki stan odpowiada przede wszystkim brak aktywności ruchowej seniorów oraz niski poziom wiedzy o odżywianiu i w konsekwencji wiele popełnianych błędów żywieniowych.

Słowa kluczowe:  seniorzy, nadwaga, otyłość, aktywność ruchowa