ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 56-65pl

Ocena higieny i pielęgnacji skóry wśród współczesnych młodych mężczyzn


Ałła Aleksiejczuk 1/, Wiaczesław Niczyporuk 1/, Anna Arziajewa 2/, Katarzyna Jankowska 3/, Iwona Wasilewska 4/

1/ Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
2/ Nadwołżański Badawczy Uniwersytet Medyczny w Niżnym Nowgorodzie Federacji Rosyjskiej
3/ absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
4/ Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Higiena osobista jest nieodłącznym elementem prozdrowotnego stylu życia i pragnieniem człowieka do kontrolowania własnego wizerunku oraz zdrowia.
Cel. Ocena zachowań higienicznych i pielęgnacyjnych skóry współczesnych młodych mężczyzn.
Materiały i metody. Badaniami objęto 264 osoby, w tym 99 studentów RP, 104 studentów FR i 61 pozostałych, którzy mieli relacje interpersonalne ze studentkami kierunku kosmetologii. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Przedstawiciele wszystkich grup uczestniczących w badaniu byli za utrzymaniem zarostu. Większość wszystkich respondentów kąpała się codziennie i usuwała owłosienie z różnych okolic ciała, przeważnie pod pachami i z miejsc intymnych. Najczęściej stosowanym kosmetykiem do twarzy było mydło w płynie, a do pielęgnacji ciała: żel do kąpieli, wody kolońskie oraz dezodoranty.
Wnioski. Młodzi mężczyźni w zachowaniu codziennym przeważnie korzystali z podstawowych zabiegów i kosmetyków. Istniały narodowe upodobania dotyczące higieny i pielęgnacji ciała. Współcześni rosyjscy studenci depilowali całe ciało, a pozostali wykazali większe upodobanie w stosowaniu szerokiej gamy produktów kosmetycznych. Kobiety studiujące na kosmetologii miały duży wpływ na zachowania higieniczne i pielęgnacyjne osób bliskich płci męskiej.

Słowa kluczowe:  mężczyźni, higiena, kosmetyki, skóra, depilacja