ISSN 1895-4316
Friday, 14.12.2018
Home Page |  Editorial Board |  Editor |  Subscription |  Infomation for authors |  Conferences |  Publication |  PTH |  Hygeia Gallery

PHiE 2018, 99(3)

Search by

EDITOR

Problemy Higieny i Epidemiologii

9 pkt MNiSW

EDITOR
Editor-in-ChiefJerzy T. Marcinkowski – Poznan
Deputy Editor-in-ChiefEmilia Kolarzyk – Krakow
Paweł Goryński – Warszawa
Thematic Editor
"Food and Nutrition"Longina Kłosiewicz-Latoszek – Warszawa
"Enviromental Medicine"Emilia Kolarzyk – Krakow
"Health Promotion"Dorota Cianciara – Warszawa
"Microbiology"Andrzej Szkaradkiewicz – Poznan
Statistical EditorZygmunt Murowaniecki – Lodz
Associate EditorAneta Klimberg – Poznan

EDITORIAL OFFICE
Redakcja kwartalnika "Problemy Higieny i Epidemiologii"
Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5 c, 60-806 Poznan
tel. 61 854 73 90, fax 61 854 73 89
e-mail: redakcja@phie.pl
www.phie.pl

PUBLISHER
Oficyna Wydawnicza MA
ul. Kusocinskiego 92a/21, 94-054 Lodz
tel. 42 687 16 74, fax 42 687 16 86
e-mail: ma@21net.pl