ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

© Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4)

Prace poglądowe
●  Kosmetyki redukujące cellulit 291-296 pl
Halina Bojarowicz, Monika Rucińska, Jerzy Krysiński
●  Naturalne modyfikatory odpowiedzi immunologicznej 297-307 pl
Ewelina Dymarska, Alina Grochowalska, Hanna Krauss, Zuzanna Chęcińska-Maciejewska
●  Resweratrol jako związek chemoprewencyjny w terapii nowotworów 308-317 pl
Martyna Zagórska-Dziok, Dominika Furman-Toczek, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak
●  Czy skiełkowane nasiona można zaklasyfikować do żywności funkcjonalnej? 318-327 pl
Maria Drzewicka, Agata Zatoń, Katarzyna Sobczyk, Halina Grajeta
●  Orzechy jako istotny składnik diety sportowców 328-334 pl
Agata Stróżyk, Lucyna Pachocka
●  Funkcjonalny i pokrzepiający napój kombucza - właściwości prozdrowotne i bezpieczeństwo zdrowotne 335-340 pl
Bożena Waszkiewicz-Robak, Elżbieta Biller, Klaudia Kulik, Maciej Bazarnik, Mieczysław W. Obiedziński

Prace oryginalne
●  Porównanie wybranych elementów stylu życia uczniów w wieku 12 lat z Warszawy i Zamościa. Część I - skład ciała i sposób żywienia 341-347 pl
Anna Głębocka, Anna Kęska
●  Ocena częstotliwości spożycia produktów spożywczych przez studentów zależnie od ich wiedzy żywieniowej 348-351 pl
Jolanta Czarnocińska, Katarzyna Zaborowicz, Grzegorz Galiński, Paulina Kaźmierczak, Karolina Górska, Paweł Durczewski
●  Zachowania żywieniowe kobiet podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną w krakowskich i wiedeńskich klubach fitness 352-356 pl
Maria Gacek
●  Rozpowszechnienie palenia tytoniu oraz powody motywujące do niepalenia wśród przyszłych lekarzy dentystów i lekarzy medycyny 357-362 pl
Małgorzata Suwała, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk
●  Występowanie krętków Borrelia spp. w kleszczach Ixodes ricinus z terenów endemicznych województwa kujawsko-pomorskiego 363-370 pl
Jerzy Kasprzak, Aleksandra Brochocka, Aneta Klimberg
●  Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u pacjentów z udarem, z zaburzeniami i bez zaburzeń w metabolizmie węglowodanów, w północno-wschodniej części Polski 371-376 en
Agnieszka Adamska, Anna Maksymowicz, Luiza Oleksiewicz, Elżbieta Otziomek, Danuta Lipińska, Maria Górska, Wiesław Drozdowski
●  Postawy studentów medycyny wobec osób bezdomnych 377-381 en
Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Kułak-Bejda, Cecylia Łukaszuk, Andrzej Guzowski, Mateusz Cybulski, Bogusław Stelcer, Marek Jasinski, Wojciech Kułak
●  Występowanie aflatoksyn i ochratoksyny A w wybranych kaszach pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego 382-387 pl
Marta Buczkowska, Anna Głogowska-Gruszka, Tadeusz Sadowski, Joanna Domagalska
●  Jakość wody czerpanej z Zatoki Perskiej po uzdatnieniu w polowej stacji uzdatniania i odsalania wody 388-390 pl
Roman Łakomy, Jerzy Bertrandt, Anna Kłos, Michał Łyskowicz