ISSN 1895-4316
piątek, 21.09.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(2)

kryteria wyszukiwania:

© Probl Hig Epidemiol 2017, 98(3)

Prace poglądowe
●  Produkty utleniania lipidów - konsekwencje żywieniowe i zdrowotne 203-211 pl
Monika Zielińska, Jarosława Rutkowska, Agata Antoniewska
●  Żywność funkcjonalna i tradycyjna - właściwości i wpływ na postawy konsumentów 212-216 pl
Jolanta Kozłowska-Strawska, Aleksandra Badora, Stanisław Chwil
●  Flawonoidy w profilaktyce i leczeniu miażdżycy 217-225 pl
Katarzyna Florkowska, Wiktoria Duchnik, Anna Muzykiewicz, Joanna Zielonka-Brzezicka, Adam Klimowicz
●  Stres oksydacyjny i stan zapalny a rozwój otyłości: protekcyjne działanie melatoniny 226-232 pl
Jarosław Nuszkiewicz, Agnieszka Kwiatkowska, Katarzyna Majko, Roland Wesołowski, Karolina Szewczyk-Golec
●  Właściwości prozdrowotne gorzkiego melona 233-239 pl
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Dominik Kmiecik, Joanna Kobus-Cisowska

Prace oryginalne
●  Analiza zawartości związków polifenolowych w imbirze marynowanym 240-244 en
Lidia Czernicka, Wirginia Kukuła-Koch, Zbigniew Marzec
●  Jakość miodów zagranicznych w odniesieniu do polskich standardów - badania wstępne 245-249 pl
Natalia Żak, Aleksandra Wilczyńska, Piotr Przybyłowski
●  Wpływ dodatku nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.) na wybrane parametry jakości miodu pszczelego 250-253 pl
Aleksandra Wilczyńska, Natalia Żak, Ewelina Pietrusińska
●  Naturalne produkty pszczele i miód sztuczny w diecie młodzieży 254-259 pl
Bożena Kiczorowska, Wioletta Samolińska, Agnieszka Marzec, Anna Winiarska-Mieczan, Renata Klebaniuk, Edyta Kowalczuk-Vasilev, Małgorzata Kwiecień, Elżbieta Rusinek-Prystupa
●  Ocena zwyczajów żywieniowych dzieci w wieku szkolnym w aspekcie występowania otyłości 260-265 pl
Małgorzata Kwiecień, Anna Winiarska-Mieczan, Katarzyna Kwiatkowska, Estera Kamińska, Elżbieta Rusinek-Prystupa, Bożena Kiczorowska, Renata Klebaniuk, Wioletta Samolińska, Robert Krusiński, Edyta Kowalczuk-Vasilev
●  Żywność ekologiczna w opinii matek dzieci w wieku przedszkolnym w Lublinie 266-270 pl
Wioletta Samolińska, Bożena Kiczorowska, Agnieszka Marzec, Edyta Kowalczuk-Vasilev, Renata Klebaniuk, Małgorzata Kwiecień
●  Wpływ subiektywnej oceny statusu ekonomicznego ludzi starszych na ich nastawienie do żywności funkcjonalnej 271-275 pl
Anna Jędrusek-Golińska, Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak, Dominik Kmiecik, Joanna Kobus-Cisowska
●  Ocena wybranych zachowań żywieniowych kobiet w aspekcie profilaktyki osteoporozy 276-280 pl
Witold Kozirok
●  Wpływ rodzaju makaronu na poziom głodu i sytości wśród grupy kobiet 281-284 pl
Magdalena Skotnicka, Aneta Ocieczek
●  Analiza spożycia kawy wśród nauczycieli szkół podstawowych 285-289 pl
Katarzyna Kwiatkowska, Anna Winiarska-Mieczan, Małgorzata Kwiecień, Renata Klebaniuk, Robert Krusiński, Elżbieta Rusinek-Prystupa, Iwona Sembratowicz, Estera Kamińska, Anna Danek-Majewska, Ewelina Cholewińska
●  Kawa zbożowa jako źródło akryloamidu w diecie 290-295 pl
Iwona Gielecińska, Hanna Mojska, Katarzyna Świderska
●  Porównanie właściwości sorpcyjnych grzybów suszonych w kontekście ich stabilności przechowalniczej 296-301 pl
Aneta Ocieczek, Magdalena Skotnicka
●  Wpływ kukurydzy transgenicznej na retencję cynku i miedzi w narządach u szczurów 302-305 en
Mikołaj Gralak, Mária Chrenková, Ľubica Chrastinová, Mária Polačiková, Zuzana Formelová, Sylwia Bogucka, Bogdan Dębski
●  Epidemiologia wzw. typu C według danych zarejestrowanych w WSSE w Opolu w latach 2007-2013 306-312 pl
Anna Matejuk, Krzysztof Simon

Varia
●  Życie i działalność Wiesława Franciszka Jaszczyńskiego - Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Higienicznego 313-319 pl
Alicja Walczak, Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg