ISSN 1895-4316
środa, 24.07.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

© Probl Hig Epidemiol 2018, 99(2)

Prace poglądowe
●  Konieczność edukacji zdrowotnej w systemie zagrożeń zdrowia dzieci i młodzieży 95-101 pl
Alina Dworak
●  Programowanie żywieniowe istotnym obszarem zainteresowania zdrowia publicznego 102-107 en
Bożena Zawadzka, Joanna Zemlik
●  Hipercholesterolemia - zmora dzisiejszych czasów. Co zrobić, by zapobiec jej konsekwencjom w świetle aktualnych zaleceń kardiologicznych 108-113 pl
Katarzyna Arent-Piotrowska
●  Jakie produkty wyeliminować, a jakie wprowadzić do diety osób z chorobami zapalnymi jelit? 114-121 pl
Katarzyna Gołąbek, Bożena Regulska-Ilow
●  Złoto - właściwości fizykochemiczne i zastosowania medyczne 122-133 pl
Agata Kołodziej, Andrzej Ślęzak

Prace oryginalne
●  Występowanie nadwagi i otyłości oraz zwyczaje żywieniowe wśród dzieci w wieku 10-12 lat w zakresie spożycia wody i napojów 134-139 pl
Agnieszka Decyk-Chęcel, Wojciech Kolanowski
●  Spożywanie napojów energetyzujących przez młodzież województwa lubelskiego 140-145 pl
Katarzyna Kwiatkowska, Anna Winiarska-Mieczan, Małgorzata Kwiecień, Renata Klebaniuk, Anna Danek-Majewska, Edyta Kowalczuk-Vasilev, Piotr Kwiatkowski
●  Samoocena własnej sylwetki a wskaźnik masy ciała młodzieży w Polsce 146-154 pl
Paulina Wojtyła-Buciora, Aneta Klimberg, Andrzej Wojtyła
●  Aterogenność diety a profil lipidowy u pacjentów poradni kardiologicznej w Szczecinie 155-161 pl
Anna Bogacka, Angelika Heberlej, Maria Jeleńska, Elżbieta Kucharska
●  Tłuszcze roślinne a profil lipidów w grupie kobiet z rozpoznaną dyslipidemią - badania wstępne 162-165 pl
Małgorzata Dobrzyńska, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski
●  Analiza jakości diety starszych kobiet przebywających w placówce opieki długoterminowej 166-171 pl
Aleksandra Kołota, Dominika Głąbska
●  Stan odżywienia oraz nawyki i preferencje żywieniowe kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi 172-179 pl
Anna Demuth, Paulina Nowaczyk, Urszula Czerniak
●  Wpływ osobowości na kontrolę posturalną piłkarzy - badanie pilotażowe 180-184 en
Bożena Wojciechowska-Maszkowska, Dorota Borzucka, Aleksandra Rogowska
●  Ocena wpływu instruktażu higieny jamy ustnej u pacjentów z zaburzeniami zębowo-zgryzowymi - obserwacje długoterminowe 185-188 en
Joanna Czaplińska, Agata Eliasz-Kaczmarek, Dorota Cudziło, Teresa Matthews-Brzozowska
●  Szkodliwe czynniki w oczyszczalni ścieków - wiedza i świadomość pracowników o zagrożeniach 189-195 en
Aleksandra Jaremków, Agata Kawalec, Krystyna Pawlas