ISSN 1895-4316
wtorek, 20.08.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

© Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3)

Prace poglądowe
●  Znaczenie indeksu i ładunku glikemicznego w diecie w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób 197-204 pl
Katarzyna Mironiuk
●  Nowotwory złośliwe a cukrzyca - podobieństwa i różnice w profilaktyce 205-210 pl
Jadwiga Zapała, Bożena Zawadzka, Marzena Pyk
●  Potencjał antyoksydacyjny śliny jako wyznacznik zachowań zdrowotnych 211-216 pl
Anna Gawron-Skarbek
●  Właściwości prozdrowotne czarnego bzu 217-224 pl
Bożena Waszkiewicz-Robak, Elżbieta Biller
●  Piperyna - związek biologicznie czynny 225-237 pl
Aleksandra Krzystanek, Dorota Różańska

Prace oryginalne
●  Aktinidia chińska jako źródło prozdrowotnych antyoksydantów 238-244 pl
Joanna Zielonka-Brzezicka, Anna Nowak, Adam Klimowicz, Daria Wira, Karolina Grzesiak, Ewelina Rędzikowska, Daria Wysocka, Laura Synowiec, Barbara Ptak, Joanna Bilska
●  Wpływ rozpuszczalnika na właściwości antyoksydacyjne ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) 245-251 pl
Anna Nowak, Anna Maciejewska, Wiktoria Duchnik, Katarzyna Florkowska, Adam Klimowicz
●  Charakterystyka biernych form spędzania wolnego czasu wśród krakowskiej młodzieży 252-258 en
Agata Skop-Lewandowska, Elżbieta Sochacka-Tatara, Joanna Zając
●  Skuteczność interwencji promującej aktywność fizyczną w miejscu pracy wśród pracowników starszych 259-267 pl
Marzena Malińska, Joanna Bugajska
●  Aktywność fizyczna studentów pierwszego roku medycyny z uwzględnieniem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia i ich wiedza w tym zakresie 268-275 en
Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Tomasz Lepich, Grzegorz Bajor, Krystian Stachoń, Zbigniew Gąsior
●  Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób wyznających islam i judaizm w Polsce - badania wstępne 276-283 pl
Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Marcin Suder
●  Ocena postaw i zachowań żywieniowych wybranej grupy wegan i wegetarian 284-288 pl
Anna Platta, Tomasz Pukszta
●  Analiza wybranych zachowań żywieniowych grupy piłkarzy nożnych juniorów i seniorów w świetle jakościowych zaleceń dla sportowców 289-293 pl
Maria Gacek
●  Analiza czynników potencjalnie związanych z nadkonsumpcją żywności niekorzystnej dla zdrowia oraz ze stanem odżywienia kobiet z Polski Południowej 294-301 pl
Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Emilia Kolarzyk, Renata Majewska, Jacek Kwiatkowski, Izabela Załęska