Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Bydgoszcz, 15-17 września 2010


DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO

Między profilaktyką a medycyną kliniczną


© Probl Hig Epidemiol 2010, 91(3)


Sesja – POLITYKA ZDROWOTNA3-5
Sesja – FUNKCJONOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ6-11
Sesja – ETYKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, EMIGRACJA – W ZAWODACH MEDYCZNYCH12-16
Sesja – EDUKACJA MEDYCZNA. ZDROWIE STUDENTÓW17-19
Sesja – MEDYCYNA SZKOLNA20-25
Sesja – STAROŚĆ. OPIEKA NAD SENIORAMI. JAKOŚĆ ŻYCIAE26-36
Sesja – ORZECZNICTWO LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE37-38
Sesja – WYPADKI DROGOWE I PRZY PRACY39-41
Sesja – ZMIANY ŚRODOWISKA. NASTĘPSTWA ZDROWOTNE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH42-46
Sesja – CZAS PRACY. RYZYKO ZAWODOWE. CHOROBY ZWODOWE47-50
Sesja – NOWOTWORY51-57
Sesja – CHOROBY ZAKAŹNE. ZAKAŻENIA SZPITALNE. BIOTERRORYZM BIOLOGICZNY58-61
Sesja – UZALEŻNIENIA62-67
Sesja – STRES PSYCHICZNY68-70
Sesja – ŻYWIENIE. OTYŁOŚĆ71-79
Sesja – JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ WODY80-82