Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kraków, 28-30 maja 2015

Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej


W dniach 28-30 maja 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa (z udziałem gości zagranicznych) „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej”, zorganizowana przez Zakład Higieny i Dietetyki UJCM. Oficjalny patronat nad Konferencją objęli: Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Piotr Laidler - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki - Dziekan Wydziału Lekarskiego. Konferencja została uroczyście otworzona w Collegium Maius przez Dziekana - Prof. Tomasza Grodzickiego. W tym dniu podkreślone zostało znaczenie prozdrowotnych zachowań osobniczych w prewencji chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych oraz dieto zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wieku starszego. W drugim dniu obrady miały miejsce w Collegium Novum i poświęcone były wpływom zanieczyszczeń środowiska na indukowanie procesów nowotworowych oraz niekorzystnych następstw w poszczególnych narządach i organach. Następnie odbyło się seminarium na temat społecznych i geograficznych nierówności w zdrowiu w Polsce, z prezentacją strategii i doświadczeń norweskich. W godzinach popołudniowych miała miejsce sesja studencka, a troje wyróżnionych studentów ma zagwarantowaną możliwość opublikowania pełnych prac w Problemach Higieny i Epidemiologii i Hygiea Public Health (7 pkt MZiSW). Po zamknięciu obrad w Zakładzie Higieny i Dietetyki, zakończenie Konferencji miało miejsce w malowniczej scenerii Ojcowskiego Parku Narodowego. Szczegółowy program oraz wykaz znakomitych Prelegentów zamieszczony jest na stronie www.medprew.cm-uj.krakow.pl


Program
Streszczenia

Wstęp wprowadzający w problematykę profilaktyki chorób, z podkreśleniem roli zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych
Emilia Kolarzyk
Znaczenie indywidualnych zachowań w prewencji pierwotnej i wtórnej - obejmujące choroby układu sercowo–naczyniowego
Piotr Jankowski
Znaczenie indywidualnych zachowań w prewencji pierwotnej i wtórnej - obejmujące choroby dietozależne
Longina Kłosiewicz-Latoszek
Osiągnięcia współczesnej kosmetologii
Izabela Załęska
Wpływ regularnej aktywności fizycznej na organizm człowieka
Andrzej Klimek
Czynniki środowiskowo-ekologiczne (z podkreśleniem roli w nauczaniu przedmiotu „Higiena”
Jerzy Marcinkowski
Nowotwór płuc a WWA – nowe możliwości prewencji
Joanna Zając
Pomiędzy nauką a rzeczywistością – środowiskowe zagrożenia zdrowia i możliwość redukcji ryzyka
Małgorzata Kowalska
Prewencja i nowe możliwości w ortodoncji
Justyna Łyszczarz
Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce, geograficzne i społeczne nierówności w zdrowiu (dostęp do informacji metody analizy)
Paweł Goryński
Wirusowe gorączki tropikalne: denga i chikungunya - dynamicznie wzrastające zagrożenia zdrowia polskich podróżnych
Alicja Walczak
Zasoby psychologiczne człowieka a zyski i straty w sytuacji kryzysów życiowych
Piotr Słowik
Postawa prozdrowotna studentów wybranych uczelni Polski, Białorusi i Ukrainy dotycząca stomatologicznych badań kontrolnych
Małgorzata Knaś, Anna Zalewska, Tomasz Kleszczewski, Andrzej Szpakow, Oxana Boyko, Katarzyna Łogwiniuk, Ewa Kleszczewska
Przekazy rodzinne a postawy pro i antyzdrowotne - analiza psychologiczna
Monika Wasilewska
Paradoks otyłości - czy lekarz powinien zalecać redukcję masy ciała pacjentom po ciężkich epizodach sercowych?
Wojciech Szot, Joanna Zając
Suplementacja witaminą D monitorowana przy użyciu żywieniowego programu komputerowego DietaPro
Agnieszka Ostachowska–Gąsior, Jacek Kwiatkowski
Znajomość zagadnień dopingu oraz suplementacji w sporcie wśród farmaceutów
Tomasz Rodacki
Promocja odporności psychicznej u dzieci i młodzieży
Iwona Sikorska
Narażenie społeczeństwa na perfluorowane związki alifatyczne (PFAS)
Katarzyna Tomczyk